25sep kl. 10:00

Sangformiddag

Fællessang

i menighedshuset, Bakkevej 2A

25sep kl. 10:00
26sep kl. 09:00

Konfirmation

Konfirmation ved Hans Otto Paludan

Konfirmander fra Sletten skole

26sep kl. 09:00
26sep kl. 10:15

Konfirmation

Konfirmation ved Hans Otto Paludan

Konfirmander fra Sletten skole

26sep kl. 10:15
26sep kl. 11:30

Konfirmation

Konfirmation ved Astrid Paludan

Konfirmander fra Sletten skole

26sep kl. 11:30
26sep kl. 12:45

Konfirmation

Konfirmation ved Astrid Paludan

Konfirmander fra Sletten skole

26sep kl. 12:45
27sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste

16. s. e. trinitatis (Høst)

Højmesse ved Astrid Paludan

27sep kl. 10:30
03okt kl. 10:30

Konfirmation

Konfirmation ved Astrid Paludan

Konfirmander fra Sletten skole

03okt kl. 10:30
04okt kl. 10:30

Gudstjeneste

17. s. e. trinitatis

Højmesse ved Johannes Nissen

04okt kl. 10:30
11okt kl. 10:30

Gudstjeneste

18. s. e. trinitatis

Højmesse ved Louise Kiær

11okt kl. 10:30
18okt kl. 10:30

Gudstjeneste

19. s. e. trinitatis

Højmesse ved Astrid Paludan

18okt kl. 10:30

Hjemmesiden opdateret 22. september 2020

Menighedsrådsvalget 2020


Der har været holdt valgforsamling tirsdag den 15. sept. i Otterup Menighedshus. 20 stemmeberettigede vælgere var mødt op. Ved skriftlig og hemmelig afstemning blev 7 opstillede kandidater valgt:

Erik Frank (18), Mogens Larsen (17), Birgit Klinting (17), Georg Klinting (17), Juan Fernandez (9), Ole Grønlund (7) og Lenta Samberg (7)

Som stedfortræder valgtes Aksel Madsen (19)

Der indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober kl. 19 i Otterup Menighedshus, Bakkevej 2. Der skal være "opfyldningsvalg" til de sidste to pladser i det nye menighedsråd. Der kan yderligere vælges et antal stedfortrædere.


Otterup Menighedsråd

Uafklaret præstesituation

 

Som bekendt har Suzanne Johansen holdt sin sidste gudstjeneste som sognepræst for Otterup menighed. Det skete i begyndelsen af september. Siden da har Astrid Paludan været ene om at betjene Otterup sogn – dog med bistand af præster fra nabosognene.

Menighedsrådet har for længe siden – faktisk allerede midt i juni – enstemmigt besluttet, at vil have Astrid Paludan ansat i stillingen efter Suzanne Johansen, som officielt fratræder ved udgangen af oktober. Udnævnelsen af Astrid Paludan burde være en simpel ekspeditionssag, men biskoppen har kompliceret tingene, fordi hun arbejder på at lægge Otterup pastorat sammen med Lunde-Hjadstrup pastorat.

Det nye Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat skal efter biskoppens plan have to fuldtidspræster plus en præst, der skal være ansat på 35%. Hvordan det hele skal lande, er indtil videre ganske uafklaret. Det eneste helt sikre er, at menigheden i Otterup i overskuelig fremtid kommer til at møde en hel del vikarer til søndagens gudstjenester og de kirkelige handlinger.