25okt kl. 10:30

Gudstjeneste

20. s. e. trinitatis

Højmesse ved Johannes Nissen

25okt kl. 10:30
30okt kl. 10:00

Fredagssang

Sangformiddag i

Menighedshuset

30okt kl. 10:00
01nov kl. 10:30

Gudstjeneste

Alle helgens dag

Højmesse ved Astrid Paludan

01nov kl. 10:30
08nov kl. 10:30

Gudstjeneste

22. s. e. trinitatis

Højmesse, indsættelse af
præstevikar Mattias Skærved

08nov kl. 10:30
15nov kl. 10:30

Gudstjeneste

23. s. e. trinitatis

Højmesse ved Astrid Paludan

15nov kl. 10:30
22nov kl. 10:30

Gudstjeneste

Sidste s. i kirkeåret

Højmesse ved Mattias Skærved

22nov kl. 10:30
27nov kl. 10:00

Fredagssang

Sangformiddag i

Menighedshuset

27nov kl. 10:00
29nov kl. 10:30

Gudstjeneste

1. s. i advent

"De ni læsninger" ved Astrid Paludan

29nov kl. 10:30
06dec kl. 10:30

Gudstjeneste

2. s. i advent

Højmesse ved Astrid Paludan

06dec kl. 10:30
13dec kl. 10:30

Gudstjeneste

3. s. i advent

Højmesse ved Mattias Skærved

13dec kl. 10:30

Hjemmesiden opdateret 22. oktober 2020

Menighedsrådsvalget 2020

 

Valgresultat for menighedsrådsvalg 2020 i Otterup sogn

Der har været holdt ekstraordinær valgforsamling i Otterup menighedshus tirsdag den 6. oktober, og følgende medlemmer er nu valgt for en toårig periode:

Erik Frank, Mogens Larsen, Birgit Klinting, Georg Klinting, Juan Fernandez, Ole Grønlund, Lenta Samberg, Anne Kuntz Jacobsen og John Nymand Rasmussen.

Som stedfortrædere er valgt: Aksel Madsen, Bertha Tharking og Martin Dencker.

Uafklaret præstesituation

 

Som bekendt har Suzanne Johansen holdt sin sidste gudstjeneste som sognepræst for Otterup menighed. Det skete i begyndelsen af september. Siden da har Astrid Paludan været ene om at betjene Otterup sogn – dog med bistand af præster fra nabosognene.

Menighedsrådet har for længe siden – faktisk allerede midt i juni – enstemmigt besluttet, at vi vil have Astrid Paludan ansat i stillingen efter Suzanne Johansen, som officielt fratræder ved udgangen af oktober. Udnævnelsen af Astrid Paludan burde være en simpel ekspeditionssag, men biskoppen har kompliceret tingene, fordi hun arbejder på at lægge Otterup pastorat sammen med Lunde-Hjadstrup pastorat.

Det nye Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat skal efter biskoppens plan have to fuldtidspræster plus en præst, der skal være ansat på 35%. Hvordan det hele skal lande, er indtil videre ganske uafklaret. Det eneste helt sikre er, at menigheden i Otterup i overskuelig fremtid kommer til at møde en hel del vikarer til søndagens gudstjenester og de kirkelige handlinger.

Fra begyndelsen af november vil et af de nye ansigter i kirken være præstevikar Mattias Skærved, som skal tage sig af de forpligtelser, som tidligere har været Suzanne Johansens. Der kommer senere en nærmere præsentation af Mattias Skærved. Af og til vil man møde Louise Kiær, som primært er præstevikar i Lunde-Hjadstrup, men af og til gør tjeneste i Otterup.

Menighedsrådet