13feb kl. 19:30

Foredrag

Foredrag

i menighedshuset, Bakkevej 2A

13feb kl. 19:30

Nogle inddæmninger på Nordfyn

 

Hør om det nordfynske ø-rige fra forhistorisk tid og sejlrenden, der fra Egensedybet og med vikingehavnen Skibby (Skeby) via Krogsbølle havde udløb i Nørre Nærå strand. 

Så løftede Nordfyn sig med landhævninger, så der efterhånden skete udtørringer.

Tre godser fik organiseret inddæmninger, der efterhånden tørlagde omkring 4.000 ha, hvor Elias Møller på Østrupgaard stod for størstedelen, som blev til Fjordmarken. Møller var startet med mindre inddæmninger ved Klingeskov og Ølund, før han i 1818 kastede sig ud i det helt store projekt.

To år tidligere var bønderne i Gerskov blevet inspireret, så de gjorde Gersø landfast. Her gjorde godsejerne sammen med Danmarks førende botanikere store botaniske fund med udgivelse af Nordfyns Flora i 1910, og her havde den verdensberømte fysiker, professor Martin Knudsen sin opvækst som vogterdreng.   

Men Bogømøllen fra 1873 skulle til, før Fjordmarken rigtig blev agerland, der fra 1913 blev udstykket i 178 parceller. 

Nu er tiden en anden, hvor Naturstyrelsen nok snart vil sløjfe dræn og grøfter på noget af den lavtliggende landbrugsjord. Derefter vil vandstanden stige, og nye enge vil vokse op – svarende til store arealer med ny, våd natur.

 

Gratis Adgang