Andre ansatte ved kirken


Organist: 

Preben Holmberg
tlf. 64 82 64 42  
E-mail: prebenholmberg@gmail.com

Kirkesanger:
Jan Drejer Christensen
tlf. 40 31 15 31
E-mail: jandrejerchristensen@gmail.com


Kirkegårdsleder
Diana Dencker
Bakkevej 4, 5450 Otterup
tlf.: 64 82 20 77
E-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk

Kirketjener
Mogens Christiansen
Mobiltlf.: 21 77 54 99