Du er her: 

Menighedsrådets valgte medlemmer


Formand

Birgit Klinting
Mågevej 23,
5450 Otterup
tlf. 24 98 44 88
E-mail:  birgit.klinting@gmail.com

Næstformand
Jørgen Leth
Horsebækvænget 23,
5450 Otterup
tlf. 42 28 34 28
E-mail: 64823428@youmail.dk

Kirkeværge
Mogens Larsen, 
Elmevej 7, 
5450 Otterup
tlf. 26 59 77 63 
E-mail: elmevej-7@webspeed

Kasserer
Christian Karstensen, 
Dunhammervænget 15, 
5450 Otterup
tlf. 23 26 47 53
E-mail: christian.karstensen@gmail.com

Kontaktperson
Erik Steen Hansen
Mågevej 34,
5450 Otterup
tlf. 40 42 66 67
E-mail:  eriksteen53@gmail.com

  

 

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg
Preben Ladefoged
Damløkkevej 6 B,
5450 Otterup
tlf. 25 69 57 91
E-mail: preben998@gmail.com

Sekretær for menighedsrådet
Georg Klinting, 
Mågevej 23, 
5450 Otterup
tlf. 51 15 79 12 
E-mail:  gklinting@gmail.com

Menigt medlem
Erik Frank 
Bøgeparken 67, 
5450 Otterup
tlf. 28 90 42 88
E-mail: erik28904288@gmail.com

Menigt medlem
Lenta Samberg
Søndergade 23 1 E, 
5450 Otterup
tlf. 25 56 71 67
E-mail: lenta403@hotmail.com

 

Fordeling af udvalgsposter m.v.