Navngivning og dåb

 

Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Navngivningen sker enten ved dåb  eller ved anmeldelse til kirkekontoret.

Henvendelse om dåb sker til præsten. Det oplyses, hvem der skal være barnets faddere (mindst to foruden forældrene og højst fem). Ved dåb optages den døbte som medlem af Den danske Folkekirke.

Navngivelse kan ske digitalt på www.borger.dk. Har man problemer med at gå på nettet, kan man kontakte kirkekontoret, som hjælper med det videre forløb.