Navngivning og dåb

 

Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Navngivningen sker enten ved dåb  eller ved anmeldelse til kirkekontoret. Navngivning kan også ske digitalt på www.borger.dk

 

Henvendelse om dåb sker til en af præsterne. Det oplyses, hvem der skal være barnets faddere (mindst to foruden forældrene og højst fem). Ved dåb optages den døbte som medlem af Den danske Folkekirke.

Dåb finder normalt sted i højmessen, men præsterne tilbyder, at dåb kan finde sted på visse lørdage. Kalenderen viser, hvilke lørdage der er afsat til dåbshandlinger i kirken.