Du er her: 

Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses ”Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre tid”. Den udkom i år 1900, hvor Lose var sognepræst i Skeby og Otterup. Ud af hans oplysninger kan man se, at han havde adgang til regnskaber tilbage i tiden. De er desværre ikke tilgængelige længere. Derudover er det især Protokol over Otterup kirke fra 1862, der stadig er i brug. Endelig er der Biskop Jacob Madsens visitatsbog, der beskriver et besøg i Otterup den 7. marts 1590 kl. 7 om morgenen, og igen i den 4. juli 1602 igen kl. 7.